20 Haziran 2024 Perşembe

Hakkımızda

Denizli Ege’de medya sektöründe en faal illerden biridir. 1909’da Mustafa Naili Küçüka’nın çıkardığı Hülasa gazetesi ile başlayan basın hayatını dinamik bir şekilde sürdüren Denizli ilk mesleki örgütlenmesini 70’lerde gerçekleştirdi. 1970’de kurulan Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin tüzüğü 1973’de yayınladı. Cemiyetin İlk Başkanı Erol Özbal’dır. Cemiyet 1995’lere kadar tek çatı altında faaliyet yürüttü. 18.10. 1999’da Pamukkale Gazeteciler Cemiyeti Derneği kuruldu.

Aynı kentte, iki dernek olması hem sektörde, hem de kurumsal temsil anlamında sorunlar yarattığı için 2000 yılında iki dernek birleştirildi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti tüzel kişiliği fesh edilerek, Pamukkale Gazeteciler Derneği’nin adı Denizli Gazeteciler Cemiyeti Derneği olarak değiştirildi ve iki dernek tek çatı adlında görev yapmaya başladı. Denizli Gazeteciler Cemiyetİ’nde sırasıyla 1970-1986/ 1993-1997Erol Özbal, 1986-87 Hüsnü Okumuş, 1987-1990 M. Kemal Tartılacı, 1990-1993 A. Gaffar Nemutlu, 1997-2000 Sedat Acar, 2000-2002 Osman Nuri Boyacı, 2002-2005 Ahmet Deda, 2005-2011 Bülent Öztürk, 2011-2014 Önder Varol, 2014-2017 Ümit Varol, 2017-2020 Osman Nuri Boyacı, 2020 – 2023 Muhammet Karaçay başkanlık yaptı.

11 Mart 2023 yılında yapılan genel kurulda ise Osman Nuri Boyacı üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Denizli 3 milyar doları geçen ihracatı 300 bin kişiye ulaşan sigortalı çalışan sayısı, tekstil, mermer, seracılık, turizm, bakır kablo, makine imalatı gibi sektörlerde Türkiye’nin önde gelen firmalarına sahip eğe bölgesinin girişimci dinamik şehirlerinden biridir. Kenttin dinamizmine doğru orantılı olarak medya sektörü de önemli bir güce sahiptir. Ege bölgesinde uydudan yayın yapan tek bir yayın kuruluşu olmasına rağmen Denizli’de uydudan yayın yapan 3 televizyon bulunmaktadır. Bunu yanı sıra günlük yayın yapan 5 gazete, 10’dan fazla haftalık ve 15 günlük gazete, 6 yerel radyo, 38 internet haber sitesi ve ulusal ajanslar denizlide medya sektöründe faaliyet göstermektedir. Sektörde yaklaşık 300 kişi istihdam edilmekte, resmi ilanlarla birlikte sektör yaklaşık 15 milyon liralık Pazar payına sahiptir. Sadece Denizli’de yaşayan 930 bin kişi değil, Türkiye’de 76 milyon kişi ve dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca kişi internet ve uydu televizyonları aracılığıyla ile Denizli’de yaşanan gelişmelerden haberdar olmaktadır. Böyle aktif ve dinamik bir sektörde yaşanan bazı sorunlar temel görevi kamuoyunun doğru bilgilendirmek olan medya kuruyuşlarının ve çalışanlarının meslek örgütü olan Denizli Gazeteciler Cemiyetine de sorumluluklar yüklüyor.

Türkiye’de basın özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı her gerçek ve tüzel kişilik izin almaksızın vereceği beyanname ile süreli ya da süresiz yayın organı çıkarmak hakkına sahiptir. Her ne kadar yayın organı çıkarma serbestisi olsa da sektördeki temel sorun yayın organlarında görev yapan medya çalışanlarının mesleğe giriş koşullarının her hangi bir standart, eğitim, donanım aranmamasıdır. Türkiye’de 50’den fazla iletişim fakültesinin eğitim vermesi ve her yıl bu bölümlerde eğitim gören 5 binden fazla kişinin mezun olmasına rağmen sektördeki ekonomik koşullar meslek şartlarının ağırlığı, sosyal güvence, gelecek kaygısı gibi nedenlerle sektörde çalışmayı tercih etmemekte ve başka alanlara yönelmektedir. Özellikle yerel basında yaşanan ekonomik sıkıntılar da bu s ürece eklendiğinde Anadolu basınında uzmanlaşma, nitelikli eleman istihdam etme gibi konularda sorunlar yaşamaktadır. Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin 216 üyesinden sadece 11’nin basın ve medya sektöründe yüksek eğitim görmüş olması, 60’a yakın üyenin başka konularda lise ve yüksek okul eğitimi görmeleri bunun en önemli göstergesidir.

Mesleğe girişte belirli standartlar ve koşullar aranmaması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gibi son derece hayati önem taşıyan medya sektöründe öncelikli çözüm bekleyen sorunların başında geliyor. Bir berber dükkanı açmak için bile çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerini geçerek aldığı belge ile işyeri açma hakkını elde ettiği, inşaat sektöründe çalışan vasıfsız bir kişiden bile yeterlilik belgesi aranmasına rağmen ülkemizde basın mensubu olmak hiçbir kritere standarta ve donanıma ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla elde edilebilir. Bir yayın kuruluşunun yöneticisi veya işvereni eğitimine, donanımına ve referanslarına aldırmadan niteliksiz herhangi bir kişiyi basın çalışanı olarak istihdam edebilir. Bu durum öncelikli görevi kamuoyunu bilgilendirmek, yönlendirmek ve halkı haberdar etmek olan medya sektöründeki nitelikli işgücü ihtiyacını da ortaya çıkarıyor.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak medya sektöründeki tüm çalışanların mutlaka yüksek öğrenim görmesi gerektiği gibi düşünce içinde değiliz. Bu meslek sadece eğitimle çok iyi yapılabilecek bir meslek değildir. Eğitimin yanı sıra merak, yetenek, ilgi ve bağlılıkla yapılabilecek bir meslektir.

Sektörümüzde alaylı tanımladığımız yüksek öğrenim görmemiş ama meslek ilkelerine bağlı olarak görevini çok iyi şekilde icra eden ve başarılı imza atmış çok sayıda örnek vardır. Ancak bilgi çağında sektöre yeni katılmış, bir süredir yapan gençlerin sektöre girişte belirli standartlar ve koşullar uygulanması bile mesleğin icrası sırasında donanımlarının ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Kaldı ki günümüzde hızlı haber akışı, dijital yayıncılık, internet haberciliği, sosyal medya, kurumlar arası rekabet gibi zamanın çok hızlı aktığı bir süreçteyiz. Gününün önemli bir bölümünü haber takibiyle geçiren basın sektöründe kurumlar da hizmet içi eğitime yeteri kadar zaman ve bütçe ayıramıyorlar. Ayrıca meslek içi eğitimin meslek kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanı içinde olduğu gerçeğinden hareketle Denizli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu olarak meslektaşlarımızın hizmet içi eğitimlerle mesleklerini daha nitelikli yapmalarını sağlamak istiyoruz.

Ülkemizde medya kuruluşlarının yayınlarıyla ilgi yasal mevzuat ve düzenlemeler kanunlarla belirlense de medya sektöründe çalışan kişilerin özlük hakları, mesleğe giriş koşullara ve standartları, mesleğin icrası sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili yasal bir düzenlemenin bulunmaması sektördeki oto kontrol ve meslek örgütü kontrolünün de sağlanamamasına neden olmaktadır. Medya sektöründeki meslek örgütlenmelerinde yaşanan çok başlılık, federasyon ve konfederasyon gibi üst yapılarda çok sayıda meslek örgütünün bulunması, basın ve meslek ilkelerinin uygulanması konusunda ve editoryal bağımsızlık noktasında sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Şöyle ki; üst yapı olarak Türkiye’de medya sektöründe Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Radyo Televizyon Yayıncıları Birliği gibi bir çok mesleki örgütlenme vardır ve bu üst yapılar ortak bir hedefe ilerleyemiyorlar. Sektörün en önemli ihtiyaçlarından birisi TOBB, TMMOB, BAROLAR BİRLİĞİ, TTB, SMMOB gibi mesleki faaliyetlerin tek çatı altında belirli kurallar ve ilkeler, yaptırımlarla yürütülememesidir. Bu tür bir çatı örgütün yasal düzenlemeyle oluşturulması ve illerde bu yapının yerel örgütlenmeleriyle sektördeki sorunların önemli bir bölümünün çözüleceği inancındayız.

Bu tür çatı örgütlenmenin sağlanmaması nedeniyle yerel anlamda meslek örgütlerine önemli görevler düşüyor. Her ne kadar illerdeki yerel meslek örgütleri dernek statüsü altında herhangi bir yasal müeyyide uygulamasa da, var olma nedeni olan mesleki sorumlulukların yürütülmesi sürecinde eğtim çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Üstelik bu eğitimlerin kısa süreli ve birkaç kez değil, günümüzün hızla değişen teknolojik koşullarında sürekli hale getirilmesi ve ömür boyu mesleki eğitim standartına yükseltilmesi gerekir. Bu konuda mevcut koşullarda görev yetkileri olmasa da meslek örgütlerine düşmektedir.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti kurulduğu günden bu yana dönem dönem aksaklıklar yaşansa da mesleki eğitim konusuna da önem vermektedir. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile dönem dönem eğitim çalışmaları düzenlenmekte ve üyelerimizin mesleki donanımlarının artırılması konusunda faaliyetler yapılmaktadır. Denizli Gazeteciler Cemiyeti misyonu kentte görev yapan medya çalışanlarının mesleki donanımlarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, meslek içi dayanışmayı artırıcı çalışmalar yapılmasını, basın meslek ilkelerini azami noktada uygulanması için medya kuruluşlarıyla sürekli iletişim ve işbirliği olarak belirler. Bu misyon doğrultusunda denizli gazeteciler cemiyeti olarak vizyonumuzu sektörde yoğun olarak değişime yol açan teknolojik gelişmelerle ilerlemeyi üyelerimizin mesleki rekabet ve donanımın artırılması, hızla dönüşen medya sektöründe üyelerini dijital yayıncılık, internet gazeteciliği, IP yayıncılığı, sosyal medya gibi alanlarda çağın gereklerine hazır hale getirmek için faaliyetler hazırlar.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin sosyal ve mesleki haklarını geliştirmek için çaba harcar. Bunların arasından 1987 Yılında düzenlenen “Basın Paneli” ve günümüze kadar çeşitli aralıklarla üyelerimizin haber, röportaj, fotograf, görüntü dallarında mesleki yarışmalar düzenlendi. Bugün mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü Basın Merkezi projesi 2005’te faaliyete geçti. Aynı yıl cemiyet üyeleriyle yapılan Çalışma Yemeği düzenlendi. 1980’lerden itibaren çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapılarak mesleki dallarda yarışmalar açıldı. 2009’da Kristal Horoz 2009’da Denizli Belediyesi desteğiyle TOKİ ile yapılan protokolle 98 cemiyet üyemiz ev sahibi oldu. 2009 yılında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu Denizli’de Denizli Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliği toplandı.. 2010 yılında PAÜ işbirliği ile Yard. Doç. Dr Ercan Haytoğlu’nun hazırladığı Denizli Basın Tarihi kitabı hazırlandı.

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN